Aloo Tiết kiệm - Aloo tận tâm

Mạng MVNO đầu tiên của người Việt Nam tại Nhật Bản

02  Số năm kinh nghiệm
1000+ Khách hàng
20+ Đối tác 
600+ Đánh giá tích cực

Hành trình phát triển của chúng tôi

2024
Thành lập công ty TNHH aloo - Việt Nam

03/2024

2023
Thành lập bộ phận Viễn thông aloo - Nhật Bản

01/2023

2018
Thành lập công ty RIKAI

05/2018

Các Đối Tác