SIM ALOO
Mạng viễn thông MVNO của người Việt đầu tiên tại Nhật Bản