Hướng dẫn thanh toán chuyển khoản từ tài khoản Yucho

2024年4月12日 by
ALOO
Các bước khi thực hiện chuyển khoản từ Yucho để thanh toán cước

Bước 1: Xác nhận hoá đơn từ ALOO

Hàng tháng ALOO sẽ gửi hoá đơn về địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho nhà mạng ALOO khi đăng ký. Trong hòm mail của bạn sẽ có email giống mẫu sau:

Khi bạn mở email và bấm vào nút "Pay this invoice" trong email bạn sẽ xác nhận được hoá đơn của mình có hình giống hình sau

Ở đây bạn cũng xác nhận được thông tin tài khoản ngân hàng cần chuyển khoản đến.


Bước 2: Thực hiện chuyển khoản từ Yucho Online

2.1. Khởi động và đăng nhập vào ứng dụng của Yucho. Chọn chức năng chuyển khoản sang ngân hàng khác.

 

👇